Kontakt

Mail: fridagrundel@hotmail.com
Telefon: 070-110 41 28


”Att skapa musik med människor över hela världen är att vara med och spinna ett tunt, mycket finmaskigt nät kring jorden. Jag tror att det finns många sätt att rädda världen på. Musik ger oss verktyg att kommunicera med både gudar och människor, låter oss samtala utan ord om Livet, Kärleken och Döden. Att musicera, att skapa skönhet och glädje har alltid haft en given plats i människans strävan att göra världen mer mänsklig. Med den strävan står även jag mitt i tidsströmmen av musicerande, dansande människor och hoppas med det kunna sträcka mig långt in i framtiden.”

Frida Grundel

Frida är sångerska med utgångspunkt i folkmusik och tidig musik. Hon är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har bland annat studerat för Kerstin Viberg och Gunnel Mauritzson.

Hon komponerar musik och skriver text till sina egna projekt men även åt - och tillsammans med – andra musiker.

Hon har arbetat och bott två år i Spanien och Mexico där hon lärde känna tangon och annan latinamerikansk musik. I sitt komponerande är hon lika influerad av den spanska traditionen som av de svenska folkmusikaliska rötterna. En stor del av hennes tid ägnas åt renässansmusik vilket också ger avtryck i komponerandet.

Sedan 2002 arbetar hon också med Romeo & Julia-kören - en musikdramatisk ensemble som har sitt säte vid Dramaten i Stockholm.
www.romeo-julia.se 

 

 

Hemsidan är skapad av MadeByMelina.

Foto: Thomas Ökvist